Bestuur

Sinds 1 augustus 2019 wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter Touch '77 Voorzitter/Secretaris Raymond Wels
Paul Penningmeester Frans van Rhijn